برای یک خرید، کار بر پروژه مشترک یا پیشرفت های بعدی، مذاکراتی انجام میشود. درواقع تمام تعاملات روزانه ما یک مذاکره برای ترغیب دیگران به نتبجه ای است. اما بهترین نوع رفتار چیست؟ باید رفتاری گرمتر داشته
ادامه خبر
img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران