__NEWL__ __NEWL__ 
  هیچ شرکتی از تغییرات گسترده ناشی از بحران سلامت مصون نیست. سازمانها خود را منعطف نشان داده اند و کارمندان با کار کردن در محیط های مختلف ، سازگاری خود را نشان داده اند. طبق بررسیهای اخیر انجام
ادامه خبر
img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران