11 آبان 1390

ترجمه تازه‌ترین اثر کاتلر در ایران
alt

احمد آخوندی- جلد اول کتاب اصول بازاریابی اثر کاتلر با ویرایش سیزدهم از سوی اتحاد-آیلار چاپ و توزیع شد.

دکتر عباس صالح اردستانی، سیده لیلی میر طاهری، احسان موسوی خانقاه، مترجمان این کتاب هستند که در 648 صفحه جلد نخست آن در بازار عرضه شد.

کتاب اصول بازاریابی با ویرایش سیزدهم سال 2010 کاتلر، آنچه قبلاًدر سال 1991 چاپ پنجم شده، تفاوتهای بنیادین دارد.

پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوریهای جدید اجازه دادند کتاب بر این بستر شکل تازه‌ای یابد. کتاب یک طرح یاد گیری کاملاً جدید دارد. این طرح قطعاً به روانشناسان یادگیری متکی بوده است. هدف آن بوده که دانشجو و یا خواننده علاقه‌مند در ساختاری منطقی به سهولت مفاهیم را بیاموزد. تکنولوژِی و فناوریها اجازه داده ابزارهای آموزشی کار را برای خواننده یا دانشجو آسان سازد. فیلمهای ویدیویی یکی از این ابزارها و لوازم است. وانگو نوتز(vangnotes)اجازه می‌دهد راهنمای دیجیتالی صوتی در اختیار افراد قرار گیرد. بدین ترتیب در هنگام رانندگی، در باشگاه ورزشی، پیاده روی یا در میهمانی افراد می‌توانند هر فصل مورد نظر را مرور کنند. البته ایده‌های بزرگ، آزمونهای تمرینی، واژگان کلیدی آمده است که شخص شنونده می‌تواند اشراف کاملی به فصل مور دنظر به کتاب پیدا کند.

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران