30 دی 1398
شرکت های بی برنامه
از هر 4 شرکت یک شرکت برنامه بحران مناسب و به روز ندارد

از هر 4 شرکت، یک شرکت برنامه مدیریت بحران مناسب به روز ندارد.

با توجه به بحران های ممکن، برند ها و مشاغل میبایست برای محافظت از شهرت و مشتریان خود، برنامه ای برای مدیریت بحران ها داشته باشد. اما تحقیقات جدید نشان میدهد برخی افراد این تفکر را ندارند.
داده های جدید از شرکت ایمنی رسانه های اجتماعی در انگلستان، نشان میدهد 26 درصد ازشرکت های بازاریابی، برنامه های مدیریت بحران خود را بیش از یک سال است که بررسی نکرده اند. تهدیدهایی که برای یک برند ممکن است در طی یک سال رخ دهد، ممکن است منجر به مرگ اقتصادی آن شود و در منظر پرسرعت امروزی، برنامه مدیریت بحرانی یک ساله، خود باستانی است.

مدیران عامل میبایست در هنگام بحران آگاهی داشته باشند.

63 درصد از افراد پاسخ دهنده نیز مسایل روابط عمومی را یک بحران میدانند و بر این باورند که در مرکز، مدیر عامل باید سه مورد اصلی را بداند. این که شهرت برند چگونه تحت تاثیر قرار گرفته است، چه تاثیری بر ذینفعان تاثیر دارد و احساسات عمومی در این بحران چه تاثیری دارد.

درصورت بحران بسیاری از بازاریابان آماده نخواهند بود. زیرا تنها یک سوم از پاسخ دهندگان یعنی 38 درصد برنامه مدیریت بحران خود را آپدیت میکنند.

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران