12 خرداد 1399
ویژگی های شخصیتی خانمها، مزیتی رقابتی در فروشهای B2B
ویژگی های شخصیتی خانمها، مزیتی رقابتی در فروشهای B2B

درحالیکه درصد کمتری از زنان مشغول به کار فروش هستند، تحقیقات سال 2019 نشان میدهد زنان در حوزه فروش بهتر عمل میکنند. در این گزارش مشخص شده راه حلهای زنان در مقایسه با مردان بیشتر موثر بوده است. درواقع شرایط فروش و تجارت B2B  به گونه ای تغییر یافته که زنان در این زمینه بهتر ایفای نقش میکنند. دلیل این ایفای نقش بهتر، بر طبق مشاهدات برتری تواناییهای مختلف در فروش نسبت به مردان است. این تحقیقات به بررسی عملکرد 500 فروشنده در صنایع مختلف از جمله خدمات مالی، صنعتی و مراقبتهای بهداشتی پرداخته است. در این ارزیابی از چارچوبی استفاده شده که هفت قابلیت را که فروشندگان برتر را متمایز میسازد مشخص میکرد. درحالیکه دو گروه با عملکردهای بالا از این توانایی استفاده میکردند، زنان با عملکرد بالاتری به اتصال و شکل دادن راه حلها میپرداختند. درحالیکه مردان به نتایج اعتماد داشتند. امروزه مصرف کنندگان باهوش و به روز هستند و انتظارات جدیدی از فروشندگان دارند. خریداران انتظار دارند فروشندگان فراتر از آنچه ابزارهای دیجیتالی ارائه میدهند، ارزشهایی ارائه کنند. برای اینکار فروشندگان به همکاری با مشتریان و شکل دادن به راه حلها، به قابلیتهایی نیاز دارند. این قابلیتها بر رفع نیازهای مشتری متمرکز شده است و در فروش از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. این همان جایی است که قدرت زنان در فروش را نشان میدهد. در واقع بحران کرونا این مسئله را مشخصتر کرده است. از آنجاکه فروش با استفاده از کانالهای دیجیتال صورت میگیرد، این مسئله قدرت زنان را تقویت میکند. مهارتهای زنان در این زمینه ها هم چنین در وفاداری مشتریان موثر است و به فروشندگان کمک میکند. درواقع از آنجا که انتظارات مشتری از فروشندگان در حال تحول است ، جذب و نگه داشتن تعداد بیشتری از خانمها برای نقش فروش می تواند کلید موفقیت در آینده در نیروی فروش باشد.

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران