7 بهمن 1398
در چندسال آینده، هند بزرگترین جمعیت شاغل در جهان را خواهد داشت
بیشترین شاغل های جهان در هند

در چندسال آینده، هند بزرگترین جمعیت شاغل در جهان را خواهد داشت.پیش بینی میشود 50 درصد از آنها از نسل وابسته به دیجیتال، فناوری و میلنیلها باشد. سانجیو مهتا ، رئیس هندوستان یونلور محدود معتقد است كه شركتها برای ایجاد محیطی مناسب برای نسلهای جدید با بهره گیری از فن آوری ، نیاز به پیشرفت دارند. "نسل جوانی که اکنون در حال ظهور هستند با ما بسیار متفاوت است. آنها با تکنولوژهای پیشرفته در ارتباط هستند و محیط کاری متفاوتی دارند." هم چنین وی افزود:" مهارت آنها در فناوری، بی اعتنایی به سلسله مراتب و سیاست در ذات آنها است. بنابراین ، باید توجه داشته باشید که شیوه ها و فرهنگی که در گذشته به سازمان کمک کرده است ، در آینده به سازمان کمک نمی کنند. " اما باید چه رفتاری پیش گرفت و چگونه می توان سازمانها را آماده کرد؟ این دیدگاه را نداشته باشید که آنها از گهواره تا گور در سازمان خواهند بود. کارکنان شغل خود را عوض می کنند. نکته مهم این است که آنها در زمان حضور در سازمان بهترین تلاش خود را می کنند. شرکت ها باید مهارت هایی را برای آنها فراهم کنند که بتواند آنها را به بهترین کار سوق دهد. زمانیکه میتوانستید افراد را به کار مشخصی محدود کنید گذشته است. سازمانها در آینده مانند آمیب هستند. نمیتوانید برای آنها ساختار بسیار دقیقی مشخص کنید. هم چنین با توجه به تغییرات، شغل های جدیدی نیز به وجود آمده که برای موفقیت سازمان در این زمینه ها، به توانایی های متفاوتی نیاز دارید.

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران