28 آبان 1391

توجه به مهارت‌آموزی راهکار برون رفت از معضل بیکاری

مارکتینگ نیوز- سومین همایش مهارت و کارآفرینی با محوریت مهندسین فردا، توانمندسازی کارآفرینان و اشتغال پایدار، به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران و شهرداری منطقه چهار برگزار شد.

به گزارش ایسنا، حمید رضا خانپور مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران، در این همایش راهکار اصلی برون رفت از معضل بیکاری جوانان را توجه ویژه به مهارت آموزی و کارآفرینی در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار دانست.

وی گفت: کارآفرینی رمز موفقیت و مهمترین حرکت در راستای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

خانپور با اشاره به اسناد بالادستی، چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه و تشریح سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر آموزش در سنین پایین و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در جهت آموزش مهارتی کودکان تحت طرح مهندسین فردا، طرح استاد شاگردی و نظام جامع ملی مهارت و فناوری گام موثری در جهت تحقق شعار هر ایرانی یک مهارت و اشتغال مولد و پایدار برداشته می شود.

در ادامه همایش معاون سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و معاون شهردار منطقه چهار در خصوص همکاری شهرداری و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران و برنامه‌ریزی برای توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ آموزشهای فنی و حرفه‌ای گزارش مبسوطی ارائه کردند.

 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Patch

 • 12/05/1392 - 21:15
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Betti

 • 18/05/1392 - 20:01
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Kert

 • 19/05/1392 - 18:07
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Lina

 • 22/05/1392 - 08:45
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Jean

 • 24/05/1392 - 09:25
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Caro

 • 28/05/1392 - 01:38
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Rosa

 • 28/05/1392 - 15:25
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Jayce

 • 31/05/1392 - 01:07
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Cami

 • 31/05/1392 - 19:19
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Kory

 • 2/06/1392 - 11:42
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Rose

 • 5/06/1392 - 05:30
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Clara

 • 6/06/1392 - 19:24
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Nevea

 • 12/06/1392 - 04:42
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Seven

 • 16/06/1392 - 04:28
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Issy

 • 27/06/1392 - 06:13
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • Lore

 • 28/06/1392 - 05:41
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^

قبلی    بعدی
img2
 • آخرین اخبار
 • پربازدیدترین‌ها