6 دی 1391

معرفی یک مقاله: عوامل موثر بر ارزش وِیژه برند ازدیدگاه آمیخته بازاریابی

نویسندگان:

سید محمد نوع پسند اصل

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
dr_nopasand@guilan.ac.ir

اسماعیل ملک اخلاق

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
dr.malekakhlagh@guilan.ac.ir

الهام حسینی چگنی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
elham_chegeni@yahoo.com

مارکتینگ نیوز- ارزش ویژه برند امروزه به موضوع مهمی برای کارشناسان ومحققان بازاریابی تبدیل شده است لذا تحقیقات در این زمینه رو به گسترش است. یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی شرکت است که در این مقاله تاثیر فعالیت های بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند بررسی می شود و هدف پی بردن به این موضوع است که فعالیت های بازاریابی چگونه باعث افزایش یا کاهش ارزش ویژه برند خواهند شد .در ابتدا مفهوم کلی برند وهمچنین ارزش ویژه برند از دیدگاه های مختلف تعریف می شود در ادامه اندازه گیری آن از دو دیدگاه مصرف کننده و مالی بیان شده است سپس مفهوم  آمیخته بازاریابی  و تاثیر استراتژی های قیمت گذاری،مکان و توزیع ،ترفیع (کانال های اطلاعاتی تحت کنترل مستقیم شرکت)، ارتباطات دهان به دهان (کانل اطلاعاتی تحت کنترل غیر مستقیم شرکت ) و کشور مبدا بر ابعادارزش برند بررسی می شود.نتیجه این که از فعالیت های بازاریابی برای ایجاد و ومدیریت ارزش ویژه برند می توان استفاده کرد واینکه استفاده مکرر از ارتقا پولی می تواند باعث کاهش ارزش ویژه برند شود.

این مقاله را می توانید در سایت بانک مقالات بازاریابی ایران به نشانی http://marketingarticles.ir مطالعه کنید.

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها