مارکتینگ نیوز- شماره جدید دوماهنامه توسعه مهندسی بازار (سال هشتم، شماره چهلم، آذر و دی 1393) منتشر شد...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز- آموزشگاه بازارسازان (عضو گروه TMBA ) بر آنست تا با به کارگیری دانش و تجربه محققان برجسته بازاریابی، دوره کاربردی تخصصی تحقیقات بازاریابی برگزار نماید...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز- ششمین شماره‌ی ماهنامه‌ی بازاریاب بازارساز منتشر شد...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز- کتاب «بازاریابی و زندگی با فروش» تالیف پرویز درگی در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز- شماره‌ی آبان ماه بازاریاب بازارساز منتشر شد...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز- دوماهنامه توسعه مهندسی بازار و ماهنامه بازاریاب بازارساز در بیستمین دوره نمایشگاه مطبوعات پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز- شماره جدید دوماهنامه توسعه مهندسی بازار (سال هشتم، شماره سی و نهم، مهر و آبان 1393) منتشر شد...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز- کتاب بازاریابی و زندگی با مدیریت، سومین کتاب از مجموعه کتابهای بازاریابی و زندگی، تالیف پرویز درگی با 380 صفحه و قیمت 16 هزار تومان چاپ و منتشر شد...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز-  تازه‌ترین کتاب انتشارات بازاریابی با عنوان "بازاریابی و زندگی با فروش" تالیف پرویز درگی در 248 صفحه و قیمت ده هزار تومان منتشر شد...
ادامه خبر
مارکتینگ نیوز- شماره‌ی مهر ماه بازاریاب بازارساز منتشر شد...
ادامه خبر

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران